לוגו החרק שנמחק

מדיניות פרטיות

האתר מכבד את פרטיותם של לקוחות האתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידני החברה אודות הלקוח וכיצד החברה משתמשת בו ואילו אפשרויות יש ללקוח להגן על פרטיותם בקשר לכך

כאמור לעיל, במידה וברצונכם לרכוש שירות מהחברה, תתבקשו למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הלקוח, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר

האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי המשתמשים באתר לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימם, והעברת הפרטים לנותני השירות המדבירים ״הקבלנים״ מחקר פנימי וסטטיסטיקה, וכן לשם פנייה עתידית אליהם במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים (בין קיימים ובין עתידיים). המשתמשים יהיו רשאים לבקש מהאתר להסירה מרשימת דיוור כאמור בכל עת

הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר

האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים לרבות העברת הפרטים לנותני השירות המדבירים ״הקבלנים״, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי

במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה לאתר ו/או במועד אחר, האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו

בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים

ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב- ”עוגיות״” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר

האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע

עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שיורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה

האתר יהיה רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, שינויים במדיניות הגנת הפרטיות

התייעצו איתנו...

השאירו פרטים נשמח לעזור